عنوان کارگاه: زرد ؛ پرسـتيـژ، واكـنـش و ارتـبـاط غيـر كلامي
Image
عنوان کارگاه: دوره جامع و تفصيلي خودشناسى و شخصيت شناسى تحليلى
Image
عنوان کارگاه: سبز، صمیمت پایدار و روابط ماندگار (تداوم رابطه پس از جذب)
Image
عنوان کارگاه: كارگاه تحليلى و مهارتى مادريد ( مهارت ارتباط كلامى پيشرفته)
Image
عنوان کارگاه: تست رمز واژه ها (Watch Words) " ترسيم ١١ كد از صدای ناخودآگاه " با متد مايكل دنيلز
Image
عنوان کارگاه: نــارنـجــي، سياست هاي كلامي و طراحي ديالوگ هاي هيپنوتيزمي در محاورات و مكاتبات
Image
عنوان کارگاه: قــــرمــــز؛ سکـس آگاهـی و آنالیـز جنـسی
Image
عنوان کارگاه: غني سازي گفتمان جنسيت بر پايه فانتزى هاى زناشويى
Image