عنوان کارگاه: سبز، صمیمت پایدار و روابط ماندگار (تداوم رابطه پس از جذب)
Image
عنوان کارگاه: زرد ؛ پرسـتيـژ، واكـنـش و ارتـبـاط غيـر كلامي
Image
عنوان کارگاه: نــارنـجــي، سياست هاي كلامي و طراحي ديالوگ هاي هيپنوتيزمي در محاورات و مكاتبات
Image
عنوان کارگاه: قــــرمــــز؛ سکـس آگاهـی و آنالیـز جنـسی
Image