Image

تا پیش از ازدواج فقط مرگ میتواند دو عاشق دلداده را از هم جدا کند،

اما پس از ازدواج تقریبا هرچیزی میتواند سبب جدایی آنها شود...!

اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی،

نسخه جاودان و بی خطای من این است:

به او قدرت بده...!

غالبا نمی توان کسی را مجبور کرد که درست رفتار کند،

اما میتوان طوری رفتار کرد که او آرزو کند،

ای کاش درست رفتار میکرد.

اجازه نده زخم هایت،

تو را به چیزی که نیستی مبدل کند ...

هیچ همزیستی مسالمت آمیزی بین یک گرگ و یک گوسفند وجود ندارد،

تا زمانیکه نه گوسفندان عاقل شده اند و نه گرگ ها سیر.

همه افراد با استعداد هستند.

اما اگر شما ماهی را بر اساس توانایی اش در بالا رفتن از درخت بسنجید، او تمام عمر بر این باور است که یک بی دست و پا است!

کسی که می خواهد مثل خورشید بدرخشد،

اول باید مثل خورشید بسوزد ...!

نمی توان اقیانوش جدیدی را کشف کرد مگر اینکه، جرات چشم برداشتن از ساحل را داشته باشید...!

برای اینکه دو نفر با هم خوب باشند، هر کدام باید ابتدا برای خود خوب باشند.

تا موقعی که متوجه چاره تنهایی خود نشویم، از دیگری به عنوان سپری در برابر آن استفاده خواهیم کرد.

بیشتر از آنچه برای موفق بودن تلاش میکنی،

برای با ارزش بودن تلاش کن ...!

اگر زیاده نمی خواستی،

به قدر کفایت وجود داشت ...

هرگاه ردپای کسی که آرامشم را گرفته بود دنبال کردم،

به خودم رسیدم.

آدم را سیب گول نزد.

آدم را شیطان هم گول نزد.

آدم را ...

محدودیت گول زد!